მწვანე ჩაი (16)

შავი ჩაი (16)

არომატიზირებული მწვანე ჩაი (9)

არომატიზირებული შავი ჩაი (8)

თეთრი, ყვითელი და წითელი ჩაი (7)

მატჩა (9)

უკოფეინო ჩაი (12)

ხილის ჩაი (11)