Showing all 9 results

შუშის ჩაიდანი (ელექტრო) Pot

400.00
ელექტრო შუშის ჩაიდანი (1.7 ლ, 2200 W) 4 რეჟიმით ჩაის სხვადასხვა სახეობისთვის. მოყვება ჩაის ჩასაყრელი ფილტრი.