Showing 1–12 of 31 results

მინის კოლბების ნაკრები

50.00
ნაკრები შედგება: (6 კოლბა, სტენდი)

პრესი/French Press

100.00
შუშის პრესი "Leonora" (0.35 ლ), 2 ჭიქიანი

პრესი/French Press

140.00
შუშის პრესი "Leon" (0.75 ლ), 6 ჭიქიანი

პრესი/French Press

90.00
შუშის პრესი "Leon" (0.35 ლ), 2 ჭიქიანი