დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის უკან დაბრუნების ან შეცვლის პირობები

 • პროდუქტის უკან დაბრუნება განიხილება მისი მიღებისას და ის ფიქსირდება მიმწოდებელ პირთან (კურიერთან);
 • პროდუქტის უკან დაბრუნება განიხილება, როცა ის არ არის დაზიანებული;
 • პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, წინასწარ უკავშირდებით კომპანიას და აცნობეთ პროდუქტის დაბრუნების შესახებ;
 • თქვენ შეგიძლიათ პროდუქტის უკან დაბრუნება ან გადაცვლა თუ პროდუქტი მოწოდებულ იქნა შეცდომით - სხვა დასახელების, ან სხვა რაოდენობის შემთხვევაში;
 • პროდუქტის უკან დაბრუნება ან გადაცვლა შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი მოწოდების პერიოდში დაზიანდა.

თანხის უკან დაბრუნების პირობები

 • თანხის უკან დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დააკმაყოფილებთ ნივთის უკან დაბრუნების პირობებს;
 • თანხის უკან ჩარიცხვა მოხდება პროდუქტის დაბრუნებიდან ორი კვირის ვადაში;
 • თანხის დაბრუნება ხდება საკურიერო მომსახურების გამოკლებით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ დაბრუნება გამოწვეულია კომპანიის შეცდომით.
flag_geo_flat

პროდუქტის უკან დაბრუნების ან შეცვლის პირობები

 • პროდუქტის უკან დაბრუნება განიხილება მისი მიღებისას და ფიქსირდება მიმწოდებელ პირთან (კურიერთან);
 • პროდუქტის უკან დაბრუნება ან გადაცვლა შესაძლებელია თუ პროდუქტი მოწოდებულ იქნა შეცდომით, სხვა დასახელებით ან სხვა რაოდენობით;
 • პროდუქტის უკან დაბრუნება ან გადაცვლა შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი მოწოდების პერიოდში დაზიანდა, რაც უნდა დააფიქსიროთ კურიერთან და დაუკავშირდეთ კომპანიას ტ 2 109-906.

თანხის უკან დაბრუნების პირობები

 • თანხის უკან დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ ზემოთ ჩამოთვლის შემთხვევაში;
 • თანხის უკან ჩარიცხვა მოხდება პროდუქტის დაბრუნებიდან ორი კვირის ვადაში;
 • თანხის დაბრუნება ხდება საკურიერო მომსახურების გამოკლებით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ დაბრუნება გამოწვეულია კომპანიის შეცდომით.
 • რეგისტრაცია
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.